สินค้าทางเว็บเป็น Pre-order ใช้เวลาผลิตและจัดส่ง 7-14วันค่ะ

Shortcode – UX Sliders

UX Sliders are inserted with a Shortcode Generator. Its possible to slide almost
anything by wrapping [ux_slider] [/ux_slider] around the content.


Available parameters:

[ux_slider timer="4500" arrows="false/true" bullets="false/true" auto_slide="false/true" hide_nav="false/true" nav_color="dark/light"]

   [ux_banner] [/ux_banner]
   [ux_banner] [/ux_banner]
   [ux_banner] [/ux_banner]

[/ux_slider]

[title text=”Simple slider with banners”]

[ux_slider]
[ux_banner bg=”#333″ height=”400px” link=”” animation=”fadeInLeft” text_pos=”center” text_color=”light” text_width=”80%” ]

Banner 1

[/ux_banner]
[ux_banner bg=”#666″ height=”400px” link=”” animation=”flipInX” text_pos=”center” text_color=”light” text_width=”80%” ]

Banner 2

[/ux_banner]
[/ux_slider]

[ux_slider]
   [ux_banner] Banner content [/ux_banner]
   [ux_banner] Banner content [/ux_banner]
[/ux_slider]

[title text=”Slider with no directional navigaition”]

[ux_slider arrows=”false”]
[ux_banner bg=”#333″ height=”400px” link=”” animation=”fadeInLeft” text_pos=”center” text_color=”light” text_width=”80%” ]

Banner 1

[/ux_banner]
[ux_banner bg=”#666″ height=”400px” link=”” animation=”flipInX” text_pos=”center” text_color=”light” text_width=”80%” ]

Banner 2

[/ux_banner]
[/ux_slider]

[ux_slider arrows="false"]
   [ux_banner] Banner content [/ux_banner]
   [ux_banner] Banner content [/ux_banner]
[/ux_slider]

[title text=”Slider with dark navigation items”]

[ux_slider nav_color=”dark”]
[ux_banner bg=”#ccc” height=”400px” link=”” animation=”fadeInLeft” text_pos=”center” text_color=”light” text_width=”80%” ]

Banner 1

[/ux_banner]
[ux_banner bg=”#eee” height=”400px” link=”” animation=”flipInX” text_pos=”center” text_color=”light” text_width=”80%” ]

Banner 2

[/ux_banner][/ux_slider]

[ux_slider nav_color="dark"]
   [ux_banner] Banner content [/ux_banner]
   [ux_banner] Banner content [/ux_banner]
[/ux_slider]
Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.Currency