สินค้าทางเว็บเป็น Pre-order ใช้เวลาผลิตและจัดส่ง 7-14วันค่ะ

Shortcode – Google map

[map lat=”40.79028″ long=”-73.95972″ height=”500px” color=”#58728a”]

Enter street adress here

Or any other information you want.

[/map]

[row][col span=”12″]

[map lat="13.745507838561108" long="100.53228914737701" height="500px" color="#58728a"]
  Enter street adress here. Or any other information you want.
[/map]

lat = Latitude
long = Longitude

Here is a nice tool to find longitude and latitude:
http://universimmedia.pagesperso-orange.fr/geo/loc.htm

[/col][/row]

Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.Currency