Promotion สั่งซื่อวันนี้ จัดส่งฟรี คลิกสั่งเลย!

การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

การคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้า

1. นโยบายการคืนเงิน

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด  ภายในระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  2. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด

หมายเหตุ :กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

  • วิธีการส่งคืนสินค้า

หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ สามารถติดต่อช่องทางต่อไปนี้

1. Line ID : alacarte.store

2. http://m.me/alacarte.shop

3. หน้าร้านที่ศูนย์การค้าดิอัพ พระราม3

  • ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจาก a’ la carteได้รับสินค้าแล้ว โดยยึดจากเอกสารการจัดส่ง

  • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

   หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยลูกค้าส่งสินค้าแบบลงทะเบียนหรือเคอรี่เท่านั้น ทางร้านคืนเงินค่าจัดส่งสูงสุด 60 บาท

  • การคืนเงิน

ทางร้านจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณภายใน 24 ชม. และทางแจ้งให้ทราบพร้อมหลักฐานการคืนเงิน

2. การเปลี่ยนสินค้า

  • ในกรณีสั่งไซส์มาตรฐาน S M L

หากสินค้าที่ได้รับไม่พอดี สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน7 วันหลังรับสินค้าโดยยึดหลักฐานที่ระบุด้วยบริษัทขนส่ง ทางร้านคิดค่าจัดส่งใหม่ 60 บาท

หลังรับหลักฐานแล้วทางร้านดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ทันที หรือกรณีรอสต้อกมา ใช้เวลาดำเนินการ7-20 วัน

  • ในกรณีสั่งตัดตามไซส์และหรือปรับความยาว

หากสินค้าที่ได้รับต้องการปรับเพิ่มเติม  (ในกรณีที่ตะเข็บเพียงพอสำหรับแก้ใหม่)  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข มีค่าจัดส่งสินค้าใหม่ 60 บาท ดำเนินการแก้ไข 7-20 วัน

Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.Currency