Promotion สั่งซื่อวันนี้ จัดส่งฟรี คลิกสั่งเลย!

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ภาพรวม

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2018

a’ la carte ได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่เราใช้รวบรวม เก็บ ประมวลผล เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ และไม่มีผลกับเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา และเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์และบริการของเรา

เราได้กำหนดเงื่อนไขบางประการที่เราใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดูความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ตัวหนาได้ในส่วนของ คำจำกัดความ

โปรดติดต่อเราถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ที่ msg.alacarte@gmail.com

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึง:

  • ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งาน – เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เช่น เพื่อดูสินค้า ซื้อสินค้า ดำเนินการชำระเงิน โดยการโอนหรือจ่ายบัตรเครดิต เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ เช่น รายการสินค้าที่ซื้อ รูปแบบสินค้าที่คุณเลือกดู จำนวนเงินที่ชำระสำหรับสินค้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินใดๆ ที่ใช้ในการทำรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับไซส์
  • ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน เราอาจได้รับข้อมูลของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงหมายเลข IP (Internet Protocol address หรือ IP address) ข้อมูลโปรเกรมที่ใช้เข้าอินเทอร์เน็ตหรือเบราวเซอร์ (Browser) ข้อมูลที่แสดงการเข้าดูเว็บไซต์ของท่านหรือข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล cookies เราใช้ Google Analytics เพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้ ในบรรดาจุดประสงค์ต่างๆ Google Analytics ใช้โปรแกรมคุ๊กกี้เก็บข้อมูลจำนวนผู้ใช้เว็บไซต์นี้ เว็บเพจที่แนะนำให้ผู้ใช้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ และเว็บเพจที่ผู้ใช้เข้าชมเมื่ออยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรแกรมคุ๊กกี้ของ Google Analytics จะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเบราวเซอร์ไปแล้วก็ตาม คุ๊กกี้ ประเภทนี้เรียกว่าคุ๊กกี้แบบถาวร

เราให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้อื่นเมื่อใด

ให้กับบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆ เช่น การเป็นเจ้าของเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การให้บริการพื้นฐาน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการลูกค้า บริการส่งอีเมล์ การทำธุรกรรมบัตรเครดิต บริการตรวจสอบ และบริการอื่นที่คล้ายคลึงกันที่ทำให้พวกเขาสามารถให้บริการได้ บริษัทเหล่านี้มีพันธะตามสัญญาที่ต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับ และไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นนอกจากเพื่อให้บริการที่ทำให้กับเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้พูดถึงและเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลที่สามใดๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สามที่จัดการบริหารเว็บไซต์ใดๆ ที่เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงด้วย การมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้หมายความว่าเราหรือบริษัทในเครือให้การยอมรับเว็บไซต์ที่เราเชื่อมโยงอยู่นั้นด้วย

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลด้านองค์กร ทางเทคนิค และในการบริหารจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดๆ หรือระบบเก็บข้อมูลใดที่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้ 100% หากท่านมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการติดต่อกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น ถ้าท่านรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีของท่านที่มีอยู่กับเราถูกละเมิด) โปรดแจ้งเราทันทีถึงปัญหาดังกล่าวโดยติดต่อเราตามคำแนะนำในส่วนของ “Contact us ข้างล่างนี้

ระยะเวลาของการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่ว่าการเก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ยาวกว่านั้นจะเป็นเรื่องจำเป็น

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดูส่วนที่เขียนว่า “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าเว็บนี้เพื่อดูวันที่ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

Close
Cart (0)

No products in the cart. No products in the cart.Currency