วิธีใส่โค้ดโปรโมชั่น

1. เลือกช้อปสินค้าเสร็จแล้ว กดดูถาดสินค้า (View cart)

2. ใส่โค้ดโปรโมชั่น

3. ใส่ที่อยู่และกดชำระสินค้า

Follow me